Hem

LEAN Profit

Vi bidrar till hållbar styrka och uthållighet i verksamheten


TJÄNSTER


Vår Mission


Hållbar lönsamhet och organisatorisk utveckling.

Tränar organisationer i att utveckla sin organisatoriska effektivitet och öka förutsättningarna för att det blir som man tänkt sig.


Våra tjänster

- styrelseuppdrag

- coachning av VD och ledningsgrupper

- stöd i förändringsledning exempelvis vid grön omställning

- stöd i affärsuppväxling

- kartläggning och utveckling av processer och arbetssätt


STYRKA


Holistisk syn på effektivitet och hållbara arbetsprocesser samt hur dessa är sammanlänkade till en framgångsrik helhet.
UTHÅLLIGHET


Vi vet att utan ägarskap för förändring från personalen kan förändringen stanna och det fortsätter som det var tidigare.

Vårt sätt att arbeta bidrar till ökat medarbetarengagemang, genomförda aktiviteter som lyfter förändringen och säkerställer införandet av det nya.


PROFESSIONELL UTVECKLARE

MICHAEL

Michael är en erfaren chefscoach, organisationskonsult, chef och ledare.

Michael är erfaren i praktisk organisationsförändring genom egna erfarenheter av att genomföra komplex förändring och av att implementera förändringen framgångsrikt på ett strukturerat sätt. Detta både som konsult och som chef och ledare i internationell miljö. 

Michael har levererat tjänster både till offentlig förvaltning och till det privata näringslivet nationellt och internationellt.


Författare till boken "Fånga ett JA - Den som är vald får sälja" - en praktisk coachande handledning i att lyckas.Verktyg, exempel:

- GDQ Teamutveckling

- Everything DiSC Work of Leaders

- Everything DiSC Arbetsplatsprofil

- Everything DiSC Ledarstil

- Everything DiSC Säljstil

- Classic DiSC Personprofil

- Coachning inom ramen för ICF kärnkompetenser med tekniker ur NLP


SAGT OM OSS

LAURENT

Michael est le coach parfait pour celui qui souhaite faire épanouir le personnel d'une société. Il sait trouver les mots justes pour vous rendre confiant et trouver une nouvelle voie de motivation dans vos activités quotidiennes et projets futurs. Je recommande Michael pour ses compétences, qualités de pédagogue ainsi que sa disponibilité. Ceci pour des personnes individuelles mais aussi pour des entreprises internationales souhaitant s'ouvrir vers de nouveaux horizons.

JAN

Michael är en ytterst trygg och lugn ledare. Har en otrolig förmåga se det bästa i varje individ. Samtidigt lyckas han styra mot de övergripande målen. Ett nöje få jobba i hans team.

ADDO

Michael is an excellent training and coaching professional who brings out the best in people. As a master trainer, working from different techniques and methods, he works professionally and consistantly to achieve great results. A pleasure to work with.

ANNIKA

Vi har arbetat med många kända konsulter men det är dina insatser som består.

Kontakta oss

 
 
 
 
unsplash